Miksi tehtiin, mitä tehtiin, milloin tehtiin ja mitä sitten?

Tilannepäiväkirja

Sähköinen tilannepäiväkirjajärjestelmä arjen ja onnettomuuden hallintaan, avuksi nyt ja opiksi tulevaisuudessa, yksin ja yhdessä.

Tarpeeksi yksinkertainen käytettäväksi kerran elämässä; tarpeeksi ystävällinen käytettäväksi joka hetki.

Työkalu kriisitilanteisiin

Tilannepäiväkirja on sähköinen, selaimessa toimiva palvelu, joka mahdollistaa tilannetietojen reaaliaikaisen tuottamisen ja välittämisen. Tilannepäiväkirjoja voi olla samanaikaisesti käynnissä useita ja tietojensa äärelle sallittujen ihmisten joukko on hienosyisesti hallittavissa. Näistä osasista mahdollistuu yhteisesti koottava ja ylläpidettävä tietämys, joka voi toimia totuutta heijastelevan tilannekuvan muodostamisessa.

Työkalu harjoitteluun

Tilannepäiväkirjaa voidaan hyödyntää operatiivisen arkikäytön lisäksi harjoituksissa. Harjoituksen kulku tulee samalla myös kellontarkasti dokumentoitua myöhempää oppimista ja toiminnan kehittämistä varten. Mikäli tilannepäiväkirja on operatiivisessa käytössä, tuo harjoittelu myös hyötyä opettaessaan viestinnällisen työkalun heikkouksia ja mahdollisuuksia.

Työkalu arkeen

Tilannepäiväkirjaa voidaan käyttää myös arkisempien asioiden hoitamiseen. Samalla alustalla voidaan pitää kirjaa päivän pienemmistäkin tapahtumista, sekä muistioita palavereista. Vakavampien sattumusten tieltä arkiset tilannepäiväkirjat pysyvät piilossa käyttöoikeuksia hallinnoimalla, eivätkä arkistoon siirretyt merkinnät hypi silmille, jollei niitä nähtäväkseen halua. Kaikki tieto säilyy kuitenkin tallella myöhempää hyödyntämistä odottaen.

Lyhyen aikansa elänyt, muttei vielä kirvestä kaivoon heittänyt.

Historia

Tilannepäiväkirja on ollut olemassa jo vuosikymmenen ja tähyää toiveikkaana kohti toista. Järjestelmän suunnittelusta ja ylläpidosta vastaa Ocllo osakeyhtiö, joka resurssiensa puitteissa tarjoaa palveluun myös jatkokehitystä. Kuten jo vuodesta 2013, vaikka vauhdin välillä vaihdellessa.

Nykyisyys

Tilannepäiväkirjalla on kymmeniä asiakkaita, jotka vaihtelevat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Järjestelmä on pyritty säilyttämään yksinkertaisena, mutta silti tarpeeksi mukautettavana, jotta se toimisi niin yrityksen sisäisen viestinnän kuin myös organisaatiorajojen ylittävän tilannekuvan muodostamisen tukena. Useissa tapauksissa käyttäjä on kuitenkin hyvin tavallinen ihminen, joten koetamme pitää myös hänet mielessä.

Tulevaisuus

Tilannepäiväkirjan ylläpitoon ja kehittämiseen on sitouduttu niin pitkäksi aikaa kuin tarvetta on. Jossakin tapauksessa voi käydä niinkin hyvin, että tarjolla on niin monia hyviä, joista valita, ettei yhtä enempää enää kaivata. Siihen saakka pyrimme vastaamaan helppokäyttöisen ja tietoturvallisen kriisiviestintävälineen tarpeeseen.

Palvelun piiriin pääsee helposti; koekäyttöympäristö järjestyy sopimusneuvotteluittakin.

Hinnoittelu

Tilannepäiväkirjan hinnoittelu on käyttäjätiliperusteinen. Julkisille organisaatioille, kiitos syntyhistoriamme, palvelu maksaa 15 euroa per käyttäjätili per kuukausi (alv0). Yksityisellä puolen hinta kaksinkertainen, mutta vain kaksinkertainen. Hintaan sisältyy palvelun ylläpito sekä pienimuotoinen jatkokehitys, sekä parannushedelmien nauttiminen yhdessä muiden palvelua hyödyntävien kanssa. Muita kustannuksia emme palvelun käytöstä peri, ellei kyseeseen tule erillinen, laajempi kehitystyö, tai muu poikkeuksellinen piirre.

Ylläpito

Tilannepäiväkirja toteutetaan Suomesta käsin ja palvelun toiminnan takaavat palvelimet ovat myös Suomessa. Varmuuskopiot säilytetään rajojen sisäpuolella nekin. Tavoittelemme saavutettavuutta, joka pyöristyisi sataan prosenttiin, mutta paljon yli 99% SLA:sta kiinnostuneiden kannattaa varmistaa tämä sopimusteknisesti, sillä olemme yhä pieni toimija. Pyrkimyksemme on silti tarjota palvelua niin, että se toimisi silloin kun käyttöä on, eikä pelkästään virastoaikoina. Mahdollisista käyttökatkoksista tiedotamme ja suunnitelluista myöskin etukäteen.

Käyttäjäksi

Tilannepäiväkirjan käyttäjäksi pääseminen tapahtuu helpoiten ottamalla yhteyttä meihin. Viestiä voi laittaa sähköpostitse osoitteeseen info@tilannepaivakirja.fi tai soittamalla suuntaamme numeroon 0440898552 (Timo Virtanen). Lisää tietoja löytyy myös palvelusta vastaavan Ocllon sivuilta, mikäli tarkempi taustoitus tai esimerkiksi kirjeitse lähestyminen kiinnostaa. Tarjoamme tilannepäiväkirjaan kiireettömän kustannuksettomia koekäyttöympäristöjä rohkeasti kysyville, jotta palvelun henkeä pääsee tutkimaan omassa rauhassa.

Joskus loppu on uuden alku.

Kiitos

Kiitos mielenkiinnostasi tilannepäiväkirjan suhteen. Palautetta ja kommentteja sopii lähettää kuhunkin hetkeen parhaiten soveltuvin menetelmin. Luemme ne mielellämme ja usein vastaammekin, vaikka joskus viipeellä. Pyrkimys on tavoittaa tässäkin asiassa sataprosenttisuus, joten voit auttaa meitä asiassa tarjoamalla harjoitustilanteita. Kaikissa tapauksissa toivotamme tekijäkaartin voimin ystävällismielisiä ja rauhallisia aikoja, joissa tilannepäiväkirja on kevyellä käytöllä, jos sitäkään.